โรงพยาบาลพระแสง (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระแสง (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลพระแสง (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 3 อัตรา”

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง (เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง (เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง (เพชรบุรี) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา”

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครแพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครแพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครแพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข”

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา”

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา”

สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2559

Continue reading “สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา”

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา”

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย”

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา”