โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนจีน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนจีน ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์แผนจีน”

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา”