โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา”

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา”

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา”

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)”

โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา”