โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559
Continue reading “โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล”

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-20 เมษายน 2559

Continue reading “โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล”