สสอ.เวียงป่าเป้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

สสอ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559

Continue reading “สสอ.เวียงป่าเป้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน”