โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา”

อบต.ท่าชะมวง (สงขลา) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

อบต.ท่าชะมวง (สงขลา) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2559
Continue reading “อบต.ท่าชะมวง (สงขลา) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข”

อบต.คลองหรัง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

อบต.คลองหรัง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2559
Continue reading “อบต.คลองหรัง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข”

สสอ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สสอ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559

Continue reading “สสอ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา”

สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2559

Continue reading “สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)”

สสอ.เวียงแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข

สสอ.เวียงแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สสอ.เวียงแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข”

สสอ.เวียงป่าเป้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

สสอ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559

Continue reading “สสอ.เวียงป่าเป้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน”

อบต.ไม้ขาว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

อบต.ไม้ขาว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-26 เมษายน 2559
Continue reading “อบต.ไม้ขาว รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559
Continue reading “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา”