สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 98 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 98 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2559

Continue reading “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 98 อัตรา”

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
Continue reading “สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข”