อบต.หนองทันน้ำ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

อบต.หนองทันน้ำ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2559

Continue reading “อบต.หนองทันน้ำ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข”

เทศบาลตำบลอุดมธัญญา จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลอุดมธัญญา จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา วุตั้งแต่วันที่  29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2559
Continue reading “เทศบาลตำบลอุดมธัญญา จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข”