โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา”

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา”