โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา”

โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา”

เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา

เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2559
Continue reading “เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา”

โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา”

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา”

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา”

โรงพยาบาลบางละมุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลบางละมุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลบางละมุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์”

โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์”