โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา”

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 246 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 246 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2559

Continue reading “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 246 อัตรา”

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา วุุฒิปริญญาตรี ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลชลบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์”

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา”

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2559
Continue reading “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์”

สำนักยาและวัตถุเสพติด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักยาและวัตถุเสพติด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สำนักยาและวัตถุเสพติด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์”