สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559

Continue reading “สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา”

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง 57 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง 57 อัตรา”

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา”

โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา”

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา”

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา”

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา”

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-27 กรกฎาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา”

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา”

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา”