โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 19 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 19 อัตรา”