โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา”

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สกลนคร) รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สกลนคร) รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สกลนคร) รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา”

โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา”

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559
Continue reading “สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา”

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน”

สพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน”

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา”

สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี รับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี รับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13พฤษภาคม 2559
Continue reading “สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี รับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียน”

สพม.20 (อุดรธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพม.20 (อุดรธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สพม.20 (อุดรธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน”

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา”