สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 สิงหาคม 2559
Continue reading “สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา”

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา”

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา

โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 ตำแหน่ง 53 อัตรา”

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด”

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด”