สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์”