โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-20 เมษายน 2559

Continue reading “โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559
Continue reading “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559
Continue reading “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559

Continue reading “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร”

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักอาชีวบำบัด

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักอาชีวบำบัด”