โรงพยาบาลพระพรหม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพระพรหม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา  (ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
อัตราค่าจ้าง 500บาท/วัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 18-25 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=