โรงพยาบาลพระแสง (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระแสง (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 535บาท/วัน
คุณสมบัติ: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=