สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2354-7025 ต่อ 1518

=> ประกาศรับสมัคร <=