โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,340 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 032-523000 ต่อ 8921

=> ประกาศรับสมัคร <=