โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,240 บาท
คุณสมบัติ: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=