สสอ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 500 บาท/วัน
คุณสมบัติ: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=