โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สกลนคร) รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สกลนคร) รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ การเลขานุกาาร ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4272-1111 ต่อ 1104

=> ประกาศรับสมัคร <=