โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน: 11,230 บาท
– ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน: 11,230 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=