สสจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

สสจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

Continue reading “สสจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด”

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา”

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2559
Continue reading “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”

สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2559

Continue reading “สสจ.พังงา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร”

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559

Continue reading “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัคพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา”

สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา

สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
Continue reading “สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา”

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร”

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559
Continue reading “สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา”

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา”