โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559
Continue reading “โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย”

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา”

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา”

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา”

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 2 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2559
Continue reading “สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 2 อัตรา”

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559
Continue reading “สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา”

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2559
Continue reading “สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร”

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม”