โรงพยาบาลท่าปลา (อุตรดิตถ์) รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

โรงพยาบาลท่าปลา (อุตรดิตถ์) รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลท่าปลา (อุตรดิตถ์) รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา”

สพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สพม.เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน”

สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สพม.เขต 35 (ลำปาง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน”

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
Continue reading “สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม”