สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559

Continue reading “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2559

Continue reading “โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2559
Continue reading “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา”

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 สิงหาคม 2559
Continue reading “สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา”

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-26 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา”

โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลปากช่องนานา (นครราชสีมา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2559
Continue reading “สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา”

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559

Continue reading “ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์”

สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559

Continue reading “สสจ.พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข”

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทัศนมาตร

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทัศนมาตร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทัศนมาตร”