โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา”

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 19 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559
Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 19 อัตรา”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ 20 อัตรา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ 20 อัตรา ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

Continue reading “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ 20 อัตรา”

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 Continue reading “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกร”